Deutsch-Polnische Gesellschaft Oldenburg e.V.

Wer sind wir?

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Oldenburg e.V. (DPG OL) bringt bereits seit 1983 Menschen sowohl polnischer als auch deutscher Herkunft, verschiedender Alters- und Berufsgruppen zusammen, die Interesse an der polnischen Wirtschaft, Kultur und Lebensart haben.

Kim jesteśmy?

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Oldenburgu (DPG OL) już od 1983 roku zrzesza członków zarówno polskiego, jak i niemieckiego pochodzenia oraz osoby będące przedstawicielami różnych grup wiekowych i zawodowych, które interesują się polską gospodarką, kulturą i stylem życia.

Welche Ziele verfolgen wir?

Es ist uns wichtig, die Annäherung zwischen Deutschen und Polen durch das gegenseitige Kennenlernen und den Dialog zu fördern.

Jakie są nasze cele?

Ważnym celem jest wspieranie zbliżenia między narodem niemieckim i polskim na drodze wzajemnego poznawania się i dialogu.

Was machen wir?

Wir bieten ein Forum zum Austausch und zur Verbreitung von Informationen aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu organisieren wir verschiedene kulturelle Veranstaltungen, Vorträge und Lesungen, Ausstellungen und Wettbewerbe, Spielnachmittage für Kinder, Treffen sowie Sport- und Kochevents.

Darüber hinaus unterstützen wir Schulen bei der Vorbereitung und Durchführung von Austauschprojekten mit Schulen oder Institutionen aus Polen.

Die DPG OL steht auch bei Fragen rund um die Integration der aus Polen stammenden Bevölkerung in Oldenburg und Umgebung zur Verfügung.

Czym się zajmujemy?

Umożliwiamy wymianę oraz rozpowszechnianie informacji w dziedzinie gospodarki, kultury oraz życia społecznego poprzez organizację różnych imprez kulturalnych, wykładów i odczytów, wystaw i konkursów, zabaw dla dzieci i spotkań oraz imprez kulinarnych i sportowych.

Poza tym wspomagamy szkoły w organizacji i realizacji wymian ze szkołami lub instytucjami z Polski.

DPG OL jest do dyspozycji w zakresie obejmującym różne kwestie związane z integracją pochodzących z Polski mieszkańców Oldenbuga i okolic.

 

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Oldenburg e.V. verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke. Sie ist dem Landesverband DPG in Niedersachsen e.V. und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband e.V. angeschlossen.

Mitglied kann jede Person ab dem 16. Lebensjahr werden. Auch juristische Personen können Mitglied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Oldenburg werden.

Towarzystwo Niemiecko-Polskie Oldenburg e.V. realizuje cele służące tylko i wyłącznie dobru powszechnemu. DPG OL jest zakotwiczone w Krajowym Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w Dolnej Saksonii DPG in Niedersachsen e.V. i należy do Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich Deutsch-Polnische Gesellschaften Bundesverband e.V.

Członkiem Niemiecko-Polskiego Towarzystwa może zostać każda osoba, która ukończyła 16. rok życia. Także osoby prawne mogą zostać jego członkami.

KONTAKT

DPG Oldenburg e.V.

Leffersweg 20

26135 Oldenburg

Tel.: +49 (0) 441 350 64 875

Fax: +49 (0) 441 361 489 06

E-Mail: kontakt@dpg-oldenburg.de

 

www.dpg-oldenburg.de.

 

Aktuelle Informationen über unsere Veranstaltungen und interessante Veranstaltungen unserer Partnerinstitutionen finden Sie auf unserer Webseite und auf unserer Facebook-Seite.

Aktualne informacje o naszych imprezach oraz ciekawych imprezach naszych instytucji partnerskich znajdą Państwo na naszej stronie oraz na stronie na facebooku.

————————————-